นพ.เอกชัย อารยางกูร
Eakkachai arayangkoon, M.D.

 

Instructor (Vitreoretinal Surgery specialist)

Mettapracharak  Hospital

 

EDUCATION

2012  แพทย์ประจำบ้านต่อยอดน้ำวุ้นตาและจอประสาทตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์

2010  แพทย์ประจำบ้านสาขา จักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี

2007  แพทย์เพิ่มพูลทักษะด้านจักษุวิทยา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์

2004  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต