นพ.วิวัฒน์ โกมลสุรเดช WIWAT KOMOLSURADEJ, M.D.

Instructor (Cornea and Refractive surgery specialist)

Mettapracharak Hospital

 

EDUCATION

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น