รศ.นพ.ธรรมนูญ สุรชาติกำธรกุล Assoc. Prof. thammanoon surachatkumtonekul, M.D.

Instructor (Pediatric Ophthalmology and Strabismus specialist)

Department of Ophthalmology, Siriraj Hospital, Faculty of medicine, Mahidol University

EDUCATION

1990  พบ. คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
1996  วุฒิบัตรจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
1996  บรรจุเป็นอาจารย์ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
1999  Certificated of Pediatric Ophthalmology and strabismus (University of Arizona)